Upravit stránku

CNC sensor je aplikace vytvořená vlastními silami a prostředky společnosti v-tech s.r.o. Účelem aplikace je sběr a vyhodnocení strojních dat z CNC obráběcích strojů. Tento projekt vznikl z požadavku vlastní strojírenské výroby, která trpěla nedostatkem reálných dat pro její řízení a hladký chod. Cílem bylo vytvořit aplikaci, jejíž pořízovací cena nebude závratné částky a poskytne důležitá data potřebná pro plánování výroby, vytížení výrobní technologie, motivaci zaměstnanců, ekonomické zhodnocení výroby.  Výstupem  aplikace je rozsáhlý a ucelený přehled proběhlé výroby, který slouží jako nástroj k identifikaci slabých míst výroby, tudíž ke snížení provozních nákladů a zlepšení produktivity. Aplikaci lze libovolně rozšiřovat či upravovat dle konkrétních požadavků zákazníka. Nabízíme kompletní instalaci, napojení CNC strojů a zprovoznění ve Vašem výrobním provozu.


Benefity aplikace CNC sensor

 • zpětné vyhodnocení využítí Vašich CNC strojů
 • zisk cenných dat pro řízení a plánování Vaší výroby
 • ekonomické zhodnocení vyrobené zakázky
 • monitoring strojních veličin
 • sběr strojních dat nezávisle na obsluze
 • uživatelské prostředí webového prohlížeče
 • on-line dohled nad Vaším provozem ať jste na služební cestě či dovolené

Aktuality


14.1.2020

CNC sensor 1.4

uvolněna nová verze SW a následující změny od verze 1.3

Všeobecně
 • zjednodušené nastavení aplikace
 • robustnost aplikace
 • úprava designu
 • definice nových stavů CNC strojů (MDI mod, měření dot. sondou, nečinná výroba)
 • export výrobních dat do Excelovského souboru
Výroba
 • nové přehlednější stránkování
 • pokročilý filtr strojních dat
 • automatické filtrování krátkých běhů programu
 • možnost přehledného porovnání páru CNC strojů v časové ose 
On line
 • zobrazení aktuální doby prostoje stroje od dokončení posledního výrobního cyklu
Výrobní data
 • porovnání skutečného výrobního času s přednastavenou teoretickou hodnotou např. CAM systému
 • přiřazení výkresové dokumentace k výrobnímu programu
 • možnost vytvoření skupiny výrobních programů
 • zjednodušené hledání výrobních programů

On line - aktuální zobrazení

On-line dashboard je hlavní stránka zobrazující aktuální stav výrobního stroje v reálném čase. Jednotlivé stavy strojů jsou barevně znázorněny, aby obsluha či mistr výroby v případě nepřítomnosti ve výrobní hale měl aktuální informaci o dění.

 • Zelená signalizace - výrobní cyklus
 • Modrá signalizace - seřizování stroje
 • Žlutá signalizace - prostoj
 • Červená signalizace - alarm

Stránku dashboardu lze v případě více výrobních hal promítat na velkoformátových obrazovkách a mít tak okamžitý přehled o stavu všech strojů.

Výrobní data

Přehled chronologicky řazené proběhlé výroby celkově, či na jednotlivých strojích, které lze vybrat z rolovacího menu.

Přehledně zobrazuje primární data:

 • začátek výroby
 • doba výroby v hodinách
 • počet vyrobených kusů
 • jednotkový čas na kus
 • stavy posuvů a overidů v průběhu výroby
 • číslo zakázky

Statistika výroby

Přehledné grafické zobrazení běhu výroby na jednotlivých strojích v předdefinovaných časových periodách:

 • den
 • týden
 • měsíc
 • rok

Vyhodnocení z hlediska chodu stroje a proběhlého dne, týdne, měsíce, roku. Vhodný ukazatel pro stanovení vytíženosti výrobních strojů. 

Program

Chronologicky řazené zakázky vztahující se ke konkrétnému dílu (programu). Z rolovacího seznamu si vyberete díl, který chcete analyzovat a sledovat parametry:

 • počet vyrobených kusů
 • počet vyrobených zmetků
 • jednotkový čas na 1 kus
 • procentuální hodnoty výroby, seřizovacího času, prostoje a poruchy
 • hodinová sazba stroje, která se odvíjí od jednotkové ceny za obrobení jednoho kusu
 • etalonový program, který byl vyhodnocen z hlediska produktivity jako nejlepší
 • číslo zakázky
 • jméno seřizovače dílu (opce)
 • jméno obsluhy stroje (opce)

Velmi užitečná je i funkce, která umožňuje přejmenování programu. Je to z toho důvodu přehlednosti, protože některé řídící systémy mají číselné označení programu a je velice obtížné takto na první pohled identifikovat vyráběný dílec. Přenesený název se zobrazuje i na on-line obrazovce. 


Výrobek

Záložka "Výrobek" slouží ke zhodnocení výráběného dílce jako celku. Ve většině případů se jednotlivý výrobek obrábí na více operací a v různých strojích. Tato funkce umožňuje sloučit všechny proběhlé operace v jednu a získat tak dokonalý přehled.  

Časová osa výroby

Časová osa zobrazuje stav stroje, v jakém se nacházel a jaký výrobek byl v produkci. Graf je přehledné rozfázován do jednotlivých dní po týdenní periodě. V této sekci aplikace lze rychle a přehledně identifikovat prostoj či poruchu a navrhnout opatření pro její eliminaci. Zpetně lze sledovat dění na pracovišti např. v průběhu nočních směn, které jsou většinou mimo fyzickou kontrolu řídících pracovníků. 

Seznam alarmů

Soupis alarmů a chybových hlášení, která nastanou během chodu stroje. Zaznamenávají se zde hlášení např. o přetížení stroje či náhlé kolizi, která může poškodit stroje. Cílem je informovat o této skutečnosti řídící pracovníky, tak aby byli schopni udělat patřičná opatření k její eliminaci či opravě. Historii alarmů lze třídit dle zvoleného stroje.

Hlídání servisních intervalů strojů

Aplikace CNC sensor umožňuje hlídání servisních intervalů všech CNC strojů v provozu. Nemáte přehled o pravidelných servisních intervalech daných výrobcem stroje? Potřebujete sledovat intervaly výměn chladící emulze či olejových náplní? V záložce SERVIS STROJŮ můžete přehledně sledovat všechny servisní intervaly, které jsou předepsané výrobcem stroje či podnikovou údržbou.

Podporované řídící systémy strojů

V současné době lze zpracovávat data z řídících systémů:

 • Mazatrol Matrix, Smart, Smooth
 • Fanuc
 • Siemens Sinumerik 840D
 • Heidenhain 530i
 • PLC Omron
 • protokol Modbus RTU a TCP

Aplikace je navržena tak, aby veškerá data byla zpracována z řídícího systému stroje bez možného zásahu obsluhy. Snižuje se tímto riziko možného zkreslení datových výstupů úmyslným či neumyslným zásahem obsluhy stroje.

Monitoring příkonu stroje (opce)

Aplikaci CNC sensor lze rozšířit o monitoring elektrického příkonu. Součástí instalace je potřebný hardware, který komunikuje s aplikací a načítá elektrické veličiny:

 • elektrický proud jednotlivými fázemi
 •  napětí mezi jednotlivými fázemi
 • okamžitý příkon
 • spotřebovaná elektrická energie
 • účiník
 • frekvence napájecí sítě

V sekci "Výr. programy" lze pak získat informaci o spotřebované elektrické energii, která slouží k vyčíslení nákladů na spotřebovanou energii monitorovaného stroje. Přiřazená sekce "Odběry" zobrazuje průběh příkonu stroje v závislosti na čase a stavu stroje.